Samospráva

Zvírotice jsou součástí, osadou, obce Dublovice. Osada se nachází na pravém břehu Vltavy v horní části Slapské přehradní nádrže asi 5km severozápadně od Dublovic.

Letecký pohled

Letecký pohled

(foto zdroj)

Zvírotice jsou přístupné po silnici z Dublovic a také cestami z Líchov (ze silnice č.18) a z Křepenic (ze silnice č.119).

Satelitní mapa s polohou Zvírotic (zdroj Google Maps)

Zvírotice a okolí

Obec Dublovice, má celkem 1006 obyvatel, a tvoří ji tyto části: Břekova Lhota, Dublovice, Chramosty, Líchovy a Zvírotice.

Samotné Zvírotice mají cca 130 trvale bydlících obyvatel, v osadě je dále celá řada rekreačních objektů (44 chat a chalup), ale skutečný počet obyvatel významně převyšuje počet trvale bydlících obyvatel.

Sídlo obecního úřadu je v Dublovicích. Obec je spravována svými zastupiteli, vedenými starostou.

Zastupitelsto obce:

Odkaz na stránky obce ZDE.

Zastupitelstvo se schází na veřejných zasedáních, které se konají zpravidla každé poslední úterý v měsíci (vyjma letních prázdnin, apod.). Osady zastupují ‘Osadní výbory’, jejich členové však nemají při jednaních zastupitelstva dle zákona hlasovací právo. V otázkách, týkajících se přímo jednotlivých osad, starosta zpravidla konzultuje stanovisko členů příslušného Osadního výboru. Občané se mohou buď jednání účastnit přímo, nebo vznášet své podněty a dotazy prostřednictvím svého Osadního výboru. Informace o termínech a programu zasedání zastupitelstva jsou zveřejňovány na Úřední desce (u nás ve Zvíroticích u autobusové zastávky) nebo je lze získat u členů Osadního výboru.

Osadní výbor Zvírotic:
Ing.Josef Holan, tel.: 602299417, e-mail: jholan@tiscali.cz
Jan Rýdl
Dalibor Wittich

Každý měsíc vydává Obecní úřad obecní zpravodaj Dublovický bubeník, který obsahuje běžné informace týkající se chodu obce i užitečné a praktické rady.
Na Obecním úřadu ordinuje praktický i dětský lékař a nachází se zde knihovna. Obec zajišťuje sběr a zpracování odpadů, které je upraveno obecními vyhláškami. Aktuální informace o těchto případně dalších službách jsou zveřejňovány v „Dublovickém bubeníku“.
Obecní úřad je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy v Dublovicích.

 

Adresa obecního úřadu je Dublovice 33, 262 51 Dublovice
Webové stránky obecního úřadu www.dublovice.cz
Telefon
: 602 307 247, 724 184 083, 318 821 121
E-mail
(starosta): obec@dublovice.cz

Úřední hodiny obecního úřadu jsou:
Po,St: 7:30-12:00 12:30-17:00
Út,Čt: 7:30-12:00 12:30-15:30
Pá: 7:30-12:00 12:30-15:00.